Echografie, ook wel echoscopie genoemd, is een techniek die gebruikmaakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren reflecteren.

Techniek

Het geluid dat voor medische echografie wordt gebruikt heeft een zo hoge frequentie dat het voor mensen niet hoorbaar is. Dit wordt ultrasoon geluid genoemd, afgekort met “ultrageluid”. Dit ultrageluid wordt in het lichaam gebracht vanuit een transducent of probes (in de praktijk wordt vaak het Engelse woord transducer gebruikt), die bedekt tegen de huid wordt gehouden, waarbij een laag gel nodig is tussen huid en transducent omdat de geluidsgolven niet door een luchtspleet, hoe dun ook, heen komen.

De transducent kan men beschouwen als een ultrasone TV-camera. De door het lichaam gereflecteerde ultrageluidsgolven worden door dezelfde transducent (die beurtelings zendt en ontvangt) opgevangen en omgezet in een (zeer zwakke) elektrische wisselspanning. De elektrische echosignalen worden door een speciaal computersysteem (scan converter) omgezet in videobeelden,

Voordelen

Echografie geeft een goed beeld van organen die uit zacht weefsel bestaan, de zogenaamde weke delen van het lichaam, bijvoorbeeld spieren en zacht weefsel, mits deze geen lucht bevatten. Ultrageluid met een frequentie hoger dan 1 MHz dringt vrijwel niet in lucht door; het ultrageluid wordt vrijwel volledig door de lucht weerkaatst. Alle delen van het lichaam “achter” de luchtbel of achter de long zullen dan onzichtbaar blijven, omdat deze niet door het ultrageluid bereikt kunnen worden.

Sterke echo’s treden op bij overgangen tussen weefsel en vocht of bloed, tussen zacht weefsel en bindweefsel en tussen zacht weefsel en bot. Ook voor bot geldt dat er bijna geen penetratie van ultrageluid optreedt vanwege de sterke reflectie tegen de bovenkant. De echoapparatuur maakt 25 of meer complete twee-dimensionale “doorsnede” beelden van het inwendige van het lichaam, dit zijn dus “live” beelden waarbij de onderzoeker op een interactieve manier op zoek kan gaan naar de relevante plaatsen voor zijn onderzoek.

Nadelen

Het vraagt flink wat vakmanschap en ervaring van degene die het onderzoek uitvoert om beelden van een kwaliteit te verkrijgen die het mogelijk maken om een betrouwbare diagnose te stellen. Het is voor het interpreteren van de waargenomen beelden wel belangrijk dat men zelf een heel goed mentaal beeld van de anatomische configuratie van de organen heeft en ook dat men precies weet waar de camera ‘staat’, onder welke hoek, en welke kant deze ‘op kijkt’.

De beelden zijn voor een niet speciaal daarin geschoold medicus niet goed te interpreteren. Na een echografie is vaak nog ander onderzoek nodig.

Echografie is geen standaard behandeling fysiotherapie.

Neem contact op voor de mogelijkheden.Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens.

Dry Needling is een innovatieve vorm van fysiotherapie als onderdeel van een totale behandeling die gericht is op het verbeteren van (vaak chronische) spierklachten.

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

De revalidatietraining in de vorm van medische fitness vindt plaats in de fitnessruimte aan het Zuideinde te Landsmeer. Onder deskundige begeleiding traint u hier in kleine vaste groepen, met een oefen- of beweegprogramma dat speciaal voor u is geschreven.

U kunt bij Fysiotherapie Zomer ook terecht voor een eenmalig advies/consult.

Echografie, ook wel echoscopie genoemd, is een techniek die gebruikmaakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren reflecteren.

U wilt 5 km kunnen hardlopen, of misschien heeft u nooit gesport en vind u het nu toch echt tijd worden iets te gaan doen? Meedoen aan de Dam tot Damloop, u wilt de Alp d’Huez fietsen, de Kilomajaro beklimmen?

Heeft u een stevige massage nodig ter voorbereiding op een sportevenement? Of juist een massage ter afdrijving van de afvalstoffen ná de activiteit? Ook hier kunt u voor terecht!

Telefonisch consult voor sportadvies / fysieke doelstellingen / evaluatie therapie